Kuruluş tarihimiz olan 1969 yılını dışında tutunca 1995 yılı DEV-LİS için ayrı bir öneme tekabül etmektedir.1995’ten bu yana yürüttüğümüz mücadelenin gelip dayandığı yer, başlıkta ifadelendirilen örgütlenme meselesi oldu. Özellikle son iki yıldır düzenli çıkartılan yayın ve sistemli kampanya faaliyetleri sonucunda hareket önemli bir eşiği geçmiş ve kitlesel bir lise hareketi haline gelmiştir. Şu an ki konumumuz bir dönüşümsüzlük aşamasıdır. Dev-Lis 68′ den sonra adeta küllerinden doğarcasına dirilmiş, kitleselleşmiş ve ülke coğrafyasında önemli bir güç haline gelmiştir.

Lise hareketlerinin Eylül sonrasında ortak kaderi haline gelen parlayıp sönme ve ilk darbede kaybolma mantalitesi Dev-Lis’in organize ve sistemli çabaları sonucu aşılmıştır. Hareketimiz 95’ten bu yana pek çok siyasi çevre ve hatta çok yakınımızdakiler tarafından bile parlayıp sönmeye mahkûm bir hareket ve ilk rüzgarda dağılacak bir kitlesellik olarak algılanmıştır. Yürüttüğümüz mücadele bütün algı düzeylerini ve düşünme alışkanlıklarını tarumar edercesine, şaşkınlık ve hayret beslercesine, bu bakışı kırmış; dağılma, sönme eşiğini geçmiştir. Dev-Lis’in bugünkü sorunu kendini devam ettirme meselesi değildir

Artık sorunumuz var olan kitleselliği büyütme, kalıcı hale gelen geleneği örgütleme ve ileriye sıçrama meselesidir. Hareketimizin temel sloganı kurumsallaşma olacaktır.

Konuyu böyle koyduğumuz anda tartışmayı nasıl kurumsallaşırız sorusuna verilecek cevap üzerinden yürütmemiz gerekir. Hareketimiz genişliyor, Dev-Lis ismi hareketin kendi nicel potansiyelini aşarak adeta bir marka olurcasına ulaşmadığımız, ulaşamadığımız ve henüz örgütlenemediğimiz liselerde yankılanıyor. “Lisede devrimcilik Dev-Lis ile bir anılacak demiştik” ve geldiğimiz noktada lisede devrimcilik Dev-Lis ile anılıyor. Bütün siyasal çalışmanın, kampanyanın temel hedefi örgütlenmektir ve en büyük silahımız örgüttür.

Sürekli saldırı altındayız, okul idareleri, polis ve aileler her an her yerde bizi etkisiz hâle getirmek, ilişkilerimizi koparmak ve yürüttüğümüz mücadeleyi engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. İnsanları şaşırtan bir azimle, özveriyle yürüttüğümüz çalışma bizi okullarda ve sokakta önemli bir güç haline getirdi. Fakat kabul etmek gerekir ki, okullarda insanlarla ilişki kurmak ve bu ilişkileri sıçratabilmek için çok yoğun bir emek harcıyoruz. Bu durum tersinden şu anlama geliyor; tanıştığımız insanları örgütlü ilişkiler haline getiremezsek bu ilişkiler kendilerine yönelik baskıyı sırtlayamazlar. Zorluklarla kazandığımız ilişkiler bir çırpıda elimizden kayabilir. Kitleselliğin bir üst aşaması örgütlülüktür.

Kitlesel genişleme, eski merkezi aygıtlarla il örgütlerinde ki görüşme ve komitelerle kontrol edilemez ve yönetilemez bir hâle gelmiştir. Eskiden ilişkileri ve küçük çaplı kitleleri çekip çeviren komite mantığı, bu günün ve genişlemenin ihtiyaçlarını karşılayamaz haldedir.

Cevaplamamız gereken soru şudur; “büyük ve yeni bedene yeni bir elbiseyi nasıl dikeceğiz?”

Geldiğimiz yeni konumda örgütlenme anlayışımızı nasıl şekillendireceğiz? Hareketin potansiyeli örgütsel yapının dar çerçevesini geçmiştir. Ya yeni harekete yeni örgütlenme maddeleriyle cevap vereceğiz ya da hareketimiz muğlak bir hâle gelip kaybolacak

Genişleyen bir hareketi demokratik bir şekilde örgütlemenin yolu merkezi yapının bu genişlemeye paralel bir şekilde genişlemesi ve o hareketin içinde dallanıp budaklanması, kök salmasıyla mümkündür. Birbirinden çok uzak liselerde ve mahallelerde örgütlüyüz. Faaliyetin güncel koşuşturması içinde merkezi alanlarda bir araya gelme koşullarımız giderek daralmıştır. Birbirinden uzaklaşmış durumda olan ilişkileri ve okulları dikey bir şekilde merkezden doğrudan yönetmeye kalkmak olsa olsa bizi hantallaştırmaktadır.

Yanıtlanması gereken bir başka soru ise liseden mezun olan arkadaşlarımızın nasıl takip edileceği ve örgütleneceği sorusudur. Dev-Lis’in, bazılarının beklediğinin aksine kalıcılaşan ve yıllarca süren mücadelesi ve örgütlenme çalışması pek çok lisede bizi örgütlediği gibi bir çok liseli yoldaşımızın mezun olmasına yol açmıştır. Okullarını bitirmiş Dev-Lis ilişkilerini sadece okullar üzerinde örgütlenen bir yapıda tutabilmek ve onları aktif kılabilmek mümkün değildir.

Ne yapmalı?

Bu soruya hareketimizin içinde bulunduğu konumu kucaklayacak yeni açılımlar geliştirerek cevaplamamız gerekir. Dev-Lis sadece metropol şehirlerin değil taşra şehirlerin ve bu şehirlerin içlerinde de örgütlenmeye başlamıştır. O zaman yapılması gereken merkezden alanlara, ilçelere ve semtlere doğru genişleyen bir örgütlenme ağı stratejisi oluşturulmasıdır. Strateji uzun soluklu bir mücadeleyi gerektirir. Dönemsel taktikleri gerektirir. Bu yüzden Dev-Lis, önüne 2-3 yılı kapsayan bir strateji koymalıdır. Bu stratejinin özü yukarıda tariflediğimiz merkezden aşağıya genişleyen piramidi oluşturma çabasıdır. Biz biliriz ki piramit kerpiç kerpiç, dilim dilim ve yıllar içinde uzun sabırlı çabanın bir sonucu olarak kurulmuştur. Neyi nasıl yapacağını bilen kadroların ve emekçilerin ürünüdür. Dev-Lis’in piramidini eski Mısır’ın inşaat işçileri gibi sabırla, terle, kararlılıkla kuracağız. Hedefimiz ülke çapında örgütlenmiş, ilçelerde, semtlerde bürolarını açmış, mahallelerde güçlenmiş kitlesel Devrimci Liseliler derneğini kurmaktır.

Bugünden yarına her Dev-Lis’li bulunduğu okulda Dev-Lis’in sorumlusu olarak çalışmalıdır. Her Dev-Lis’linin amacı sayısını arttırarak okul, birim ve mahalle komitelerini kurmaktır. Üç Dev-Lis’linin olduğu yerde bir komite kurulacaktır, kurulmalıdır. Özellikle varoş liselerinin bulunduğu semtlerde Dev-Lis çalışması yapacak bürolar ve ilçe örgütleri kurulması hedeflenmelidir. Bu bürolar sadece okula devam eden liselileri değil, bulunduğu semtlerde mezun olmuş, okullarını bitirmiş gençleri de örgütlemeyi hedeflemelidir. Dev-Lis’i kitlesel bir örgüt yapmanın yolu buradan geçmektedir. Emek ve çabayla yakaladığımız ve olgunlaştırdığımız ilişkilerimizin okulları bitince kaybolmasına, savrulup gitmesine izin vermemeliyiz, veremeyiz.

Bugün okullar, bugün sokaklar Dev-Lis’le bir anılıyor. Yarın mahalleler, varoşlar, semtler de anılacak. Devrim ve Sosyalizm sloganlarımız varoşlarda yankılanacak. Artık sloganımız bizi geleceğe taşıyacak.

VARDIK, VARIZ, VAR OLACAĞIZ!